top of page
Wijnholds_Pictogrammen_CMYK-blauwortopht

Strabismus...scheelzien

Elk oog heeft zes oogspieren, vier rechte en twee schuine spieren. Bij een rechte oogstand is er een goede balans tussen alle oogspieren. Dit zorgt voor een goede samenwerking van de ogen. Wanneer deze balans verstoord is (één van de ogen wijkt af) noemen we dit strabismus (scheelzien).

 

Scheelzien kan constant aanwezig zijn maar ook wisselend (intermitterend strabismus); het ene moment is het scheelzien wel aanwezig en het andere moment niet of verminderd aanwezig. 

 

Soms is er alleen scheelzien in verborgen vorm aanwezig (latent strabismus). 
De oogstand lijkt dan op het eerste gezicht recht te zijn, maar uit de testen komt naar voren dat de oogspieren daar hard voor aan het werk zijn. Dit komt bij meer mensen voor dan de mensen die er klachten van ondervinden. 

 

Er is ook scheelzien dat alleen op afstand of alleen dichtbij of in een bepaalde richting aanwezig is. 

Er zijn verschillende vormen:

  • Esotropie: één oog staat naar binnen gedraaid (convergent scheelzien)

  • Exotropie: één oog staat naar buiten gedraaid (divergent scheelzien)

  • Hypertropie: één oog staat naar boven (sursumvergens)

  • Hypotropie: één oog staat naar beneden (deosumvergens)

 

Orthoptische zorg is vaak betaalde zorg. Kijkt u hier voor meer informatie over de tarieven van deze oogzorg.

bottom of page